top of page

Sut y gallwch ein helpu?

Rydym yn fudiad gwirfoddol ac yn dibynnu'n llwyr ar haelioni a chefnogaeth y cyhoedd.

 

Mae Gogledd Cymru bellach yn cael ei chydnabod fel prif ardal antur y DU, gydag amrywiaeth eang o weithgareddau a chyffro ar gael. Gyda chymaint o bobl yn dod i'r ardal, rydym am sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth gorau posibl i chi. Mae hynny’n golygu sicrhau bod gan bob tîm yr adnoddau angenrheidiol sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu gwaith hanfodol.

 

Gallwch gefnogi hyn drwy gyfrannu at CAMGC a helpu'r holl dimau yn ein rhanbarth.

More Information

If you would like more information about North Wales Mountain Rescue click here.

Weather

If you would like more information about North Wales Weather click the links.

Be Adventure Smart

Ask yourself 3 questions before you set off:

– Am I confident I have the KNOWLEDGE & SKILLS for the day?

– Do I know what the WEATHER will be like?

– Do I have the right GEAR?

bottom of page