top of page
Aberdyfi2.jpg
Aberdyfi New Welsh.png

Aberdyfi

Mae Tîm Chwilio ac Achub Aberdyfi yn darparu gwasanaeth chwilio ac achub mewn lleoliadau gwyllt ac anghysbell ledled De Eryri a Chanolbarth Cymru. Mae'r cadwyni o fynyddoedd yn cynnwys Cader Idris, Aran Fawddwy ac, ar y cyd ag Tim Achub Mynydd Aberhonddu, y Pumlumon. Yn ogystal, mae'r tîm yn darparu galluoedd achub o ddŵr ar gyfer lleoliadau sy'n dueddol o lifogydd yn yr ardal.

Er mwyn darganfod mwy ewch i aberdyfi-sart.org.uk neu dewch o hyd iddynt ar Facebook

bottom of page