top of page
Mon SAR-hi-res.jpg

Tîm Chwilio ac Achub Gogledd Ddwyrain Cymru
 

Tîm Chwilio ac Achub Ynys Môn (Môn-SAR) yw’r tîm chwilio ac achub tir isel cyntaf yng Nghymru, ac mae’n cynnal chwiliadau ar dir isel a threfol (hyd at 600 metr o uchder). Mae’n aelod gweithredol o 'Lowland Rescue', sy’n gymdeithas o dimau chwilio ac achub sydd wedi’u lleoli ac yn gweithredu mewn ardaloedd iseldir ar draws y DU.

 

I gael gwybod mwy ewch i m-sar.uk/ neu dewch o hyd iddynt ar Facebook

bottom of page