top of page
Cave rescue4.jpg
NWCRO_10000px.png

Tîm Achub Ogof Goggled Cymru
 

Mae Sefydliad Achub Ogof Gogledd Cymru angen set gwahanol o sgiliau technegol i'r rhai a ddisgwylir fel arfer yn y mynyddoedd, ac mae'r gymdeithas yn gwerthfawrogi'r cyfraniad o sgiliau achub ogofâu. Er mai nifer cyfyngedig o systemau ogofâu clasurol sydd gan Ogledd Cymru, mae ganddi nifer o chwareli llechi a mwyngloddiau sy’n denu unigolion sy’n chwilio am antur danddaearol. Mae'r tîm yn mynychu nifer gymharol fach o ddigwyddiadau, ond mae'n chwarae rhan hanfodol wrth gwmpasu'r holl senario achub.

 

I gael gwybod mwy ewch i northwalescro.org.uk neu dewch o hyd iddynt ar Facebook

bottom of page