top of page

Preifatrwydd

Bydd yr holl wybodaeth a ddarperir trwy ein Ffurflen Gyswllt neu Ffurflenni Aelodaeth yn cael eu trin yn gwbl gyfrinachol yn unol â rheoliadau GDPR.

 

Dim ond gyda phartneriaid dibynadwy CAMGC neu awdurdodau statudol cysylltiedig gan gynnwys Heddlu Gogledd Cymru y bydd y wybodaeth a ddarperir yn cael ei rhannu.

 

Drwy gofrestru fel aelod rydych yn rhoi caniatâd i CAMGC a'i aelodau weld eich enw llawn a'ch cyfeiriad e-bost tîm.

 

Trwy gyrchu calendr / ffeiliau ac adnoddau a rennir CAMGC ar y wefan hon, rydych yn cytuno i wneud hynny dim ond mewn perthynas â dibenion chwilio ac achub dilys ac yn cytuno i beidio â rhannu na golygu heb ganiatâd penodol gan dîm gweithredol CAMGC.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys datgelu unrhyw wybodaeth bersonol a gedwir amdanoch gan NWMRA, anfonwch e-bost at ysgrifennydd@nwmra.org

bottom of page