top of page
Newsar Job_edited.jpg
NEWSAR New Welsh.png

Tîm Chwilio ac Achub Gogledd Ddwyrain Cymru

Prif ardal weithredol Chwilio ac Achub Gogledd-ddwyrain Cymru (NEWSAR) yw gogledd-ddwyrain Cymru, yn cynnwys Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Wrecsam a rhannau o Gonwy a Phowys. Mae'r tîm hefyd yn cynorthwyo timau achub mynydd yn rheolaidd mewn mannau eraill yng Ngogledd Cymru, yn ogystal â thimau chwilio ac achub iseldirol yn Swydd Gaer a Swydd Amwythig.

 

I gael gwybod mwy ewch i newsar.org.uk neu dewch o hyd iddynt ar Facebook

bottom of page